Categorie: Anunturi Urbanism

Anunturi Urbanism

# Anunt Fisiere Data
1 P.U.Z. BRAESCU GEORGE
Parcelare pentru construire de locuinte
Introduce in intravilan
1. Anunt elaborare elaborare PUZ Braescu.pdf
2. Anunt privind procedura de selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Servicii de acordare a unei finantari rambursabile.pdf
3. Incadrare in zoba PUZ Braescu George.pdf
4. Reglementari urbanistice PUZ Braescu George.PDF
5. plan de situatie PUZ Braescu George.PDF
31.03.2023
2 Elaborare – P.UZ. Construire centrala electrica fotovoltaica S.C. DAM ECO ENERGY S.R.L,
1. ANUNT ELABORARE.pdf
2. REGLEMENTARI EDILITARE.pdf
3. memoriu PUZ – 2 A 1.pdf
09.03.2023
3 P.U.Z. Parcelare T. 68, P. 12.1, 12.2 NR. CAD. 111433
1. Anunt intentie elaborare PUZ parcelare nr. cad. 111433.PDF
2. Incadrare in zona intentie elaborare PUZ parcelare nr. cad. 111433.PDF
3. Plan de situatie intentie elaborare PUZ parcelare nr. cad. 111433.PDF
27.02.2023
4 P.U.Z. Introducere in intravilan T. 649, P. 75.76 NR. CAD. 113996
1. Anunt intentie elaborare PUZ introducere teren in intravilan nr. cad. 113996.PDF
2. Incadrare in zona intentie elaborare PUZ introducere teren in intravilan nr. cad. 113996.PDF
3. Plan der situatie intentie elaborare PUZ introducere teren in intravilan nr. cad. 113996.PDF
27.02.2023
5 Intentii elaborare PUZ Chiper Sander Marian
1. INCADRARE IN TERITORIU ELEBORARE PUZ CHIPER SANDEL MARIAN.PDF
2. PLAN ZONA INTENTIE ELEBORARE PUZ CHIPER SANDEL MARIAN.PDF
13.02.2023
6 P.U.Z – Elaborare introducere teren in intravilan Pletea Marius Alexandru
1. Anunt Elaborare PUZ.pdf
2. PUZ PLETEA Marius Alexandru – 02 Regulament Local De Urbanism.pdf
3. Plansa reglementari urbanistice.pdf
22.12.2022
7 P.U.Z. – PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINTE -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – BRAESCU GEORGE
1. ANUNT INTENTIE PUZ – BRAIESCU.pdf
2. Chief Architect Premier X4 REGLEMENTARI URBANISTICE – OPORT..pdf
3. MEMORIU.pdf
06.12.2022
8 P.U.G. COMUNA VANATORI
1. HOTARARI DE CONSILIU LOCAL – PUG.PDF
2. MEMORIU GENERAL PUG.PDF
3. PUG PL A3 – REGLEMENTARI URBANISTICE.tif
4. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG.PDF
06.12.2022
9 PUZ DMT
1. Anunt Elaborare PUZ.pdf
2. Memoriu de prezentare+RLU.pdf
3. PUZ.4 reglementari urbanistice – zonificare functionala.pdf
29.11.2022
10 P.UZ. CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA S.C. DAM ECO ENERGY S.R.L
1. INTENTIE ELABORARE P.UZ. S.C. DAM ECO ENERGY S.R.L
11.11.2022
11 PUZ S.C. Decovil S.R.L.
Intentie eleborare PUZ pentru schimbare de destinatie din locuinta individuala in locuinta colectiva
1. INCADRARE IN ZONA INTENTIE PUZ S.C. DECOVIL S.R.L..PDF
2. MEMORIU INTENTIE ELABOARERE PUZ S.C. DECOVIL S.R.L..PDF
3. PL. SIT INTENTIE PUZ S.C. DECOVIL S.R.L..PDF
4. Raport privind incheierea perioadei de informare SC Decovil SRL.pdf
09.11.2022
12 P.UZ. S.C. DMT CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE, PLATFORME BETONATE,DOTARE CU UTILAJE PRODUCTIE, CENTRU AGRMENT SI SPA
1. ANUNT AFISAT ELABORARE P.U.Z. S.C. DMT MARINE EQUIPMENT S.A..pdf
2. PUZ.4 reglementari urbanistice – zonificare functionala.pdf
3. RLU.pdf
17.10.2022
13 Informare si Consultare – SC Decovil SRL – Schimbare de destinatie
1. Reglementari Urbanistice – PUZ SC Decovil – Schimbare de destinatie.pdf
2. Regulament Local de Urmanism – PUZ SC Decovil – Schimbare de destinatie.pdf
29.09.2022
14 PUZ- CIOBOTARU MIHALACHE
1. ANUNT ELABORARE PUZ_1.PDF
2. PLANSA REGLEMENTARI.PDF
3. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM.PDF
16.09.2022
15 PUZ Trihenea
1. ANUNT INITIERE PUZ TRIHENEA.pdf
2. INCADRARE IN ZONA.pdf
3. PLAN TRIHENEA.pdf
27.06.2022

Read More
Skip to content