Categorie: Despre Vanatori

Istoricul localitatii

Comuna Vânători este situată în partea de SUD-EST a județului Galați, fiind limitrofă municipiului Galați, cu care se invecinează în partea de SUD. În partea de VEST se invecinează cu teritoriul comunei Smardan, la NORD cu teritoriul comunei Tulucești, iar la EST cu teritoriul municipiului Galați. Comuna cuprinde satele VânătoriOdaia Manolache și Costi.

Din punct de vedere al vechimii comuna Vânători este relativ tânăra, satele componente, mai vechi sau mai noi, făcând parte mult timp din comunele invecinate.

Deși teritoriul comunei Vânători a fost locuit incă din preistorie, marturiile arheologice stând dovada in acest sens, documentele de atestare a localităților componente sunt de dată mai recentă, din epoca medievală si modernă.

Din actualele localitați componente satul Odaia Manolache(Odaia lui Manolache) este amintit într-un document din 8 septembrie 1675, ca făcând parte din Ocolul Mijlocului, satul numindu-se atunci Tomuzeni. O parte din teritoriul satului Odaia Manolache apare atestată chiar mai devreme, la 8 aprilie 1603 și anume prin satul Slobozia Movilei (se află in partea de nord a satului actual), numit si Scândureni. Mai tarziu la 15 octombrie 1688, o parte din moșie avea numele de Munteni, numit si Cinci Câini. in 1839 va fi denumit si Odaia Movilei, numita si Cinci Câini sau Muntenimea. A fost in proximitatea satului Vânători. De altfel satul Cinci Câini, aflat pe atunci langa Odaia Manolache de astăzi, a fost atestat și printr-un document de la 1 noiembrie 1683. La 1864 Odaia Manolache apare ca sat component al comunei Tulucești din plasa Prutului.

C

Satul Odaia Costii (satul Costii/Costi) este amintit in documentele din secolele XVIII si XIX în cadrul ocolului Şiretului, judetul Covurlui si a aparținut, pana în 1936, de comuna Filești. Avem de a face mai întâi cu un ocol/adăpost de iarna – odaie – pentru vite, a unui oarecare Costea, pe langă care s-a stabilizat un cătun, apoi un sat, o comunitate sătească.

În anul 1879 s-a intemeiat satul Vânători. La inceput satul se numea Foltanul dupa un întins foltan de mărăcini care acoperea împrejurimile satului și care constituia locul de întâlnire al vânătorilor din Galați. Toponimul Vânători vine in epoca modernă, probabil de la o locație de vânătoare care dispunea de un consistent fond cinegetic, ce a dispărut treptat, precum și padurea/ codrul covurluian, taiată intensiv.

În anul 1887 Odaia lui Manolache și Vânători intrau în componența comunei Tulucești din plasa Horincea-Prut. Până în anul 1931 cele două sate au făcut parte din comuna Tulucești. În anul 1943 comuna Vânători, cu satele Vânători și Odaia Manolache , facea parte din plasa Independența. În prezent comuna cuprinde satele VânătoriOdaia Manolache și Costi.

Deși documentele istorice amintesc destul de târziu de locuirea umană pe acest teritoriu, descoperirile arheologice efectuate de-a lungul timpului în acest areal, aduc mărturii grăitoare asupra intensei viețuiri incă din neolitic și până în perioada feudală.

Read More
Skip to content